Právní předpisy

 

 

  • 109/2002 ve znění … 333/2012 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

  • 2004/561ve znění … 370/2012 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

  • 563/2004 ve znění … 333/2012 Zákon o pedagogických pracovnících