Airsoft – Praha (25. 10. 2015)

      Další parádní akcí, kterou si pro nás připravil p. Jonáš Motyčka „Bohatý sirotek“, byl výlet na bývalou protileteckou základnu u Prahy, kde se nás ujal Ing.Tomáš Pantůček s kolegy z clubu Airsoft Praha s.r.o. Po prohlídce prostorů bývalé základny s odborným výkladem nás zasvětili do tajů tohoto koníčku. Seznámili jsme se se zbraněmi na airsoft, bezpečnostními prvky používání a připravili pro nás trasu v terénu, kde jsme každý střelbu vyzkoušeli na terče. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, vyfasovali ochranu očí a zbraně. Ve vymezeném prostoru jsme si v praxi vyzkoušeli boj se zbraní. Plni dojmů jsme přijali pozvání na opakování stejné akce a po vydatné večeři odjeli zpět do domova.

Všem patří velký dík !

air2

Comments are closed.