VÁNOČNÍ KONCERT

P1090048

      Vánoční koncert pořádal náš Dětský domov v Evangelickém kostele (1847) Plesná 14.12.2013 a navázal tak nepřímo po dlouhé době na tradici prvního farního sboru, který tento svatostánek jako první na chebsku měl.  Dlouho zamčené dveře se otevřely veřejnosti v tento adventní čas a jejich „těžký hlas“ se s ozvěnou vrátil zpět z kostelního prostoru s pozvánkou k usednutí do vánočně vyzdobených lavic. U barokního oltáře s obrazem Krista na hoře Olivetské při Poslední večeři (mj. je to jediný obraz v kostele) se za vedení p. ředitelky střídali jednotliví účinkující, včetně pana faráře, který přiblížil církevní význam Vánoc a poté zazpíval v latině. Pozvání na náš koncert mimo místních občanů přijal též Karlovarský kraj, pan starosta Plesné a naši přátelé z farní organizace Kaltenbrunn a DD-Erlbach. Kostelní chlad jenom umocnil mystickou pozitivní energii, která ze zpěvu od oltáře vycházela k zcela zaplněné hlavní lodi.  Klidné a příjemné slovo průvodce oddělovalo jednotlivá hudební a pěvecká vystoupení za doprovodu kláves pana V. Hrinka.  Vrchol  emoce však přišel v druhé polovině koncertu v podání pěvkyně p. I.Živčákové, kdy se jen málo návštěvníků ubránilo emocím písně „srdce“.  Mezi tím se venku již notně zešeřilo a vysokými okny do kostela lehce proudilo modré světlo, které stylově doplňovalo laserovou dekoraci. Dvouhodinový program zakončily koledy v podání našich nejmenších dětí, při kterých dostal každý návštěvník malý dáreček od našeho dětského domova.  Do uzavřeného kruhu před „Kristem“ pak mohli návštěvníci vstoupit a  symbolicky upevnit své rodinné pouto.  Umělecký zážitek byl u konce…návštěvníci plni dojmů jen pomalu opouštěli místo, které (jak doufáme) přispělo naším přičiněním ve spolupráci s městem Plesná k vánočnímu klidu a pohodě. Světla pomalu zhasínala, vytratil se šum přítomných a do tmy se opět vrátilo ticho.“Těžký hlas“ dveří oddělil další kapitolu Evangelického kostela a byla by velká škoda nechat toto historické místo upadnout opět v zapomenutí !*

celá fotogalerie zde:

Comments are closed.