Legislativa…

LEGISLATIVA

  • 109/2002 ve znění … 333/2012 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

  • 2004/561 ve znění … 370/2012 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

  • 563/2004 ve znění … 333/2012 Zákon o pedagogických pracovnících

 

  • 359/1999 ve znění … 103/2013 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

 

  •  500/2004 ve znění … 167/2012 Zákon SPRÁVNÍ ŘÁD

 

94/1963 ve znění … 401/2012 Zákon o rodině

Comments are closed.