Žádost o umožnění pobytu dítěte mimo zařízení:

Žádost o umožnění pobytu dítěte mimo zařízení:

 

Já:……………………………………………………………………………………………………

 

Žádám o umožnění dočasného pobytu mému níže uvedenému  dítěti:

  1. 1.       ……………………………………………………………………..
  2. 2.       ………………………………………………………………………
  3. 3.       ……………………………………………………………………
  4. 4.       ………………………………………………………………….
  5. 5.       …………………………………………………………………..

 

Na dobu od…………………………….do…………………………………..

 

 

 

Podpis zákonného zástupce/osoby blízké

 

 

 

V…………………………dne…………………………….

Comments are closed.