Domů

 

Dobrý den, zdravíme Vás, kteří jste si otevřeli naše webové stránky.

Jsme děti a zaměstnanci z Dětského domova v Plesné. Náš domov se nachází v bývalém okrese Cheb na hranici se SRN. V našem zařízení máme  rodinné skupiny. Vedle každodenních činností spojených s chodem domácností a s přípravou na vyučování, se věnujeme kvalitnímu využívání volného času. Naše děti navštěvují kroužky při základních školách, oddíl kopané, hasičský kroužek a ZUŠ. V domově se věnujeme aerobicu, orientálním tancům, motokárám, turistice a jiným sportům. V létě jezdíme na letní tábory a na vodu, v zimě se snažíme využívat okolní přírody k běžkování, bruslení a ostatním zimním radovánkám. Máme také okrasnou zahrádku.  Snažíme se společně vytvářet si pěkné prostředí našeho domova.

Děti z našeho DD se již od prvního ročníku zúčastňují projektu Hanky Kynychové „DD v pohybu“, kde se vždy umisťují na stupních vítězů. Rovněž se pravidelně zúčastňujeme soutěžní akce pro děti z dětských domovů „Nejmilejší koncert“. Můžeme se pyšnit také dlouholetou spoluprací s příhraničním dětským domovem v Erlbachu, se kterým pořádáme společné sportovní, kulturní a turistické akce. S vybavením dětského domova nám pomáhá sdružení Initiative: Hilfe fũr Kinder in not z Bernau. Dále spolupracujeme s organizací Rote Kreutz v Schirndingu a farní charitou z Kaltenbrunnu. Všechny tyto organizace se nám snaží pomáhat a my pro ně na oplátku připravujeme vzájemná setkání a kulturní vystoupení.